İndiki davamedici zaman

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

                                            Present Continuous

Indiki davamedici zamanı am, is, are ( to be ) + Ving düsturu ilə düzəldirik. 

Bu zamandan aşağıdakı hallarda istifadə edirik;

  • Danışıq zamanı baş verən hərəkətləri bildirmək üçün;

I’m just leaving work. I’ll be at home in an hour.

Please be quiet. I’m working.

  • Gələcək planlardan  danışdıqda;

We’re moving to a new house next week.

What are you doing tonight?

  • Müvəqqəti hadisələri bildirdiyimiz zaman;

My brother is at university. He’s studying Biology.

I’m working in London for the next two month.

  • Dəyişən, böyüyən, inkişaf etməkdə olan nəyisə göstərmək üçün;

The climate is changing rapidly.

Your English is improving.

  • Hər dəfə təkrar-təkrar baş verən hərəkətləri bildirmək üçün;

I’m always losing my keys.

They’re always arguing.

State verbs / Hal-vəziyyət bildirən fellər.

Düşüncə və hissiyyat bildirən fellər;

believe
dislike
know
like
love
hate
prefer
realise
recognise
remember
suppose
think (= believe)
understand
want
wish
 

Duyğu bildirənlər;

appear
feel
look
seem
smell
sound
taste
 

Və digərləri;

agree
be
belong
disagree
need
owe
own
possess

Bu fellərlə davamedici zaman əvəzinə, sadə zaman işlədilir. 

I understand you. (NOT I am understanding you.)
This cake tastes wonderful. (NOT This cake is tasting wonderful.)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Bir cavab yazın

Sumqayıtda İngilis dili kursları

 Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. – Malcolm X

Əlaqə

© 2024 VATgroup.az . All Rights Reserved