Keçmiş davamedici zaman

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Past Continuous

İngilis dilindəki zamanlar Türk dilindəki zamanlardan fərqlidir.Məsələn,keçmiş zaman hadisələrin gedişatina və nəticələrinə görə ingilis dilində bir çox şəkildə ola bilər.Bu şəkillərdən biri də,keçmiş davamedici zaman formasıdır.Keçmiş davamedici zamandan dəqiq göstərilmiş vaxtda hər hansı bir işi etməyin ortasında olduğunu bildirmək üçün istifadə olunur.

Keçmiş zamanın davamedici forması “to be” köməkçi felinin keçmiş zaman qeyri-müəyyən şəxs forması (was,were)və əsas felin indiki zaman feli sifət düzəldilir. Məsələn:

I was locking                                We were locking

You were locking                         You  were locking

He/she was locking                      They were locking

Bu zaman formasının sual şəkli “ to be” köməkçi felinin şəxs formalarının mübtədadan əvvələ keçirməklə,inkar  şəkli   “to  be “ köməkçi  felinin  şəxs  formalarından  sonra “not”inkar ədatını əlavə etməklə düzəldilir.

Was I locking?                     I was not locking.

Were you locking?             You were not locking.

Was he/she locking?            He/she was not locking.

Were we locking?                 We were not locking.

Were you locking?                You were not locking.

Were they locking?               They were not locking.

Keçmiş zamanın davamedici formasının inkar- sual şəkli aşağıdakı kimidir:

Was I not locking?

Were we not locking?

Bu zaman formasının aşağıdakı qısa formaları mövcuddur :

I wasn’t locking.

We weren’t locking.

Wasn’t he/she locking.

Azərbaycan dilində qarşılığı:Müasir ingilis dilinə xas olan keçmiş zamanın davamedici forması Azərbaycan dilinə felin şühudi keçmiş zamanı ilə və ya felin indiki zamanın hekayəsi forması ilə tərcümə edilir, məs:

He was writing a play during the summer- O,yay ərzində pyes yazırdı.

Keçmiş zamanın davamedici forması həm də felin keçmiş davam forması –maqda, məkdə idi şəklindədə tərcümə edilir,məs:

I was watching TV while he was studing- O, dərslərini oxumaqda ikən mən televizora baxırdım.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Bir cavab yazın

Sumqayıtda İngilis dili kursları

 Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. – Malcolm X

Əlaqə

© 2024 VATgroup.az . All Rights Reserved